Super Prawo Jazdy
22 lutego 2020

Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe to nowa nazwa dotychczasowych szkoleń w zakresie przewozu rzeczy lub osób. Szkolenie to należy odnawiać co 5 lat.

Cena szkolenia: 450 zł

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w zależności od daty wydania prawa jazdy:

Data szkoleniaData uzyskania prawa jazdy kat. C lub kat. C1Data uzyskania prawa jazdy kat. D lub kat. D1
10 września 2009r.do dnia 31 grudnia 1980r.
10 września 2010r.do dnia 31 grudnia 1980r.od dnia 1 stycznia 1981r.
do dnia 31 grudnia 1990r.
10 września 2011r.od dnia 1 stycznia 1981r.
do dnia 31 grudnia 1995r.
od dnia 1 stycznia 1991r.
do dnia 31 grudnia 2000r.
10 września 2012r.od dnia 1 stycznia 1996r.
do dnia 31 grudnia 2000r.
od dnia 1 stycznia 2001r.
do dnia 31 grudnia 2005r.
10 września 2013r.od dnia 1 stycznia 2001r.
do dnia 31 grudnia 2005r.
od dnia 1 stycznia 2006r.
do dnia 10 września 2008r
10 września 2014r.od dnia 1 stycznia 2006r.
do dnia 10 września 2009r.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C i kat. D może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

 1. C, C+E, C1 i C1+E lub
 2. D, D+E, D1i D1+E

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:

 1. 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego z tematów:
  • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
  • Stosowanie przepisów;
  • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
 2. 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.( dwa tematy do wyboru z niżej przedstawionych):
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Czynnik ludzki w przewozie drogowym
  • Wizerunek firmy – obsługa klientów
  • Pierwsza pomoc
  • Ergonomia dla kierowców
  • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem
  • Krajowy przewóz drogowy
  • Międzynarodowy przewóz drogowy
  • Mocowanie ładunku
  • Przewóz drogowy zwierząt
  • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
  • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe
  • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się
  • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
  • Przewóz drogowy drewna
  • Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy
  • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
  • Nienormatywne przewozy drogowe

Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć, o których mowa powyżej, realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.